Top

 

Ние предлагаме писмени и консекутивни специализирани преводи
от и на английски език в следните категории:

  • Обща литература
  • Медицинска литература
  • Медицински проучвания
  • Фармацевтични продукти – лекарства и хранителни добавки
  • Медицински изделия и консумативи
  • Маркетинг и мениджмънт
  • Управление на марката
  • Поведение на купувача
  • Проучване на пазара
  • Статии и текстове в областта на спорта